Miljøet og de fremtidige generationer

Miljøet og de fremtidige generationer

august 1, 2019 Slået fra Af admini

I de sidste mange år har der været meget fokus på miljøet, idet klimaet bliver varmere for hvert år der går. Dette er med til at skabe store miljøforandringer på Jorden. Grundet miljøforandringer er verdenssamfundet begyndt at tage endnu større tiltag i at forhindre den globale opvarmning og dermed redde miljøet. Miljøet bliver påvirket af mange forskellige faktorer, såsom mennesker, dyr og den industrielle sektor.

Tænk på miljøet:

Med den øgede fokus på den globale opvarmning er det vigtigt, at mennesker tænker i alternative energiformer, og en øget fokus på bæredygtighed i form af strengere sorteringsforhold i forbindelse med affald. I mange byer er der blevet indført nye skraldespande med rum til diverse husartikler. Dette er f.eks. madrest, plastic, metal og glas. Dette er med til at skåne miljøet i forhold til når affaldet skal afskaffes. Plastic er en stor del af danskernes hverdag og med den forberede affaldssorteringsmetode kan plastic bedre genbruges til andre materialer i fremtiden. På denne måde mindskes forbruget af plastic i forhold til afbrænding, og man sørger for at plastic ikke kommer til at ødelægge naturen ved at blive smidt på jorden.

Genbrug er vejen frem:

Det er ikke kun i forbindelse med affaldssortering at man kan skåne miljøet. Det er også muligt at genbruge materialer i forbindelse med musikinstrumenter. Dette kan f.eks. være ved at bruge genbrugsmaterialer til el klaver eller el guitar. På denne måde bliver det traditionelle materievalg træ erstattet, hvilket gør, at du både har skåret/sparet omkostninger i forbindelse med produktionen.

Bæredygtighed er vigtigt for samfundet:

Bæredygtighed er i de sidste årtier blevet højeste prioritet for samfundet, da den nuværende kurs langsomt ødelægger miljøet. Bæredygtighed kan defineres som at man genbruger materialer. I dag bruger mange virksomheder store summer på at producere produkter. Mange af disse firmaer har endnu ikke fået knækket koden til at kunne genbruge en endnu større del af deres produktion, og derved mindske affaldsspildet overfor miljøet. De store firmaer spiller en vigtig rolle i forbindelse med at der kommer et større fokus på bæredygtighed. Olie- og bilbranchen er nogle af de vigtigste brancher, som skal gå forrest, da der her er mest potentiale i at ændre måden der produceres på. I disse brancher er forbruget af skadelige materialer noget af det højeste, hvor olie er med til at forurene atmosfæren. I bilbranchen er der to primære energikilder til biler, som er benzin og diesel. Disse to former for kilder udleder CO2, som er med til at påvirke vores atmosfære.

De fremtidige løsninger:

I det seneste årti er der kommet et nye energikilder til biler, som er el biler og hybridbiler. Disse to former for energikilder er ikke skadelige for miljøet, hvilket er grunden til, at man i fremtiden skal fokusere på at få bragt de to kilder mere i spil. Tiltagene vil være med til at skabe et større fokus på bæredygtighed, og dermed bane vejen for at der bliver skabt et bedre miljø for fremtidige generationer. Vejen dertil bliver lang og ikke omkostningsfri for samfundet, da det vil kræve store finansielle ændringer i den daglige struktur.